de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Nadat KLM ons op 7 december jl. schriftelijk liet weten in te gaan op het eindvoorstel van de cabinebonden voor een nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling is op 9 januari, na meerdere technische overleggen, het akkoord in een protocol vastgelegd. Hiermee komt er na 15 maanden (!) een einde aan een langdurend en complex conflict. Het pensioenakkoord brengt KLM stabielere pensioenlasten. Daarnaast wordt de (door wettelijke versoberingen) lagere pensioenopbouw voor een groot deel hersteld. In onze nieuwsbrief 83 hebben wij de hoofdlijnen daarvan weergegeven. Het woord is nu aan onze leden om zich over het pensioenakkoord uit te spreken.

De Feestdagen staan voor de deur en iedereen is bezig zich hierop voor te bereiden, thuis of op de route. We realiseren ons dat het korps na dit turbulente jaar smacht naar een moment van rust en bezinning. Het is ook nogal wat waarmee we door KLM geconfronteerd zijn en nog steeds worden. Door het moment van het jaar lijkt het of de belangrijke lopende zaken naar de achtergrond verdwijnen. Niets is echter minder waar. Achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Op 7 december jl. is er door de cabinebonden en KLM na 15 maanden overeenstemming bereikt over de invulling van een toekomstbestendige pensioenregeling. In onze nieuwsbrief 83 hebben wij in hoofdlijnen de inhoud daarvan weergegeven.

BLIJF OP DE HOOGTE

Meld je aan voor de nieuwsbrief